İzahname

 

İzahname İndir
EK 1 Esas Sözleşme İndir
EK 2.1 01.01-30.09.2011 Tarihli Ara Dönem Finansal i Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İndir
EK 2.2 31.12.2010,31.12.2009,31.12.2008 Dönemi Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İndir
EK 3 Hukuki İnceleme Raporu İndir
EK 4.1 Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş Değerleme Raporu İndir
EK 4.2 Kırşehir Meytaş Mermer Fabrikaları Ticaret ve Sanayi A.Ş Değerleme Raporu İndir
EK 5 31.12.2010 Tarihli Bağımsız Güvence Raporu İndir
Kayda Alma Belgesi İndir
SPK İzin Yazısı İndir
Tescil Belgesi İndir
Fiyat Tespit Raporu İndir