Mali Tablo ve Raporlar

 

 2017
2017 Yili 6 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2017 Yili 3 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
 2016
2016 Yili 12 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2016 Yili 9 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2016 Yili 6 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2016 Yili 3 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
 2015
2015 Yili 12 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2015 Yili 9 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2015 Yili 6 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2015 Yili 3 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
 2014
2014 Yili 12 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2014 Yili 9 aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2014 Yili 6 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2014 Yili 3 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
 2013
2013 Yili 12 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2013 Yili 9 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2013 yili 6 Aylik Bagimsiz Sinirli Denetim Raporu, Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2013 Yili 3 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
 2012
2012 Yili 3 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2012 Yili 6 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2012 Yili 9 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir
2012 Yili 12 Aylik Mali Tablo ve Dipnotlar Indir

 

 2011
2011 Yili 12 Aylik Bagimsiz Denetim Raporu Indir
2011 Yili 12 Aylik Mali Tablolar Indir
2011 Yili 12 Aylik Mali Tablo Dipnot Açiklamalari Indir