Olağanüstü Genel Kurul

2013

23.08.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli İndir
23.08.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı İndir
23.08.2013 Tadilmetni İndir
Ek-1 23 08 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dökümanı İndir
Ek-2 Genel Kurul Davet Mektubu ve Vekaletname İndir
Ek-3 02 08 2013 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı İndir
Ek-4 Tadilmetni İndir

2011

12.09.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı İndir
12.09.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli İndir
01.02.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı İndir
01.02.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli İndir