Tüm Soru ve Rapor Talepleri

Faruk BOSTANCI 
Sermaye Piyasası,Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal Yönetim Koordinatörü

Tel: +90 312 231 40 66  

e-mail: yatirimci@nigbas.com.tr