KURUMSAL

ANASAYFA - ETİK HAT

ETİK HAT

Işıklar Grubu olarak, çalışanlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi; doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven, saygı ve vatandaşlık bilinci değerlerini esas alan bir yaklaşım ile yönetir ve süreçlerimizin bütününde Işıklar Holding Grubu İş Etiği Kuralları’na uygun hareket ederiz.

Işıklar Holding Grubu İş Etiği Kuralları’na uymadığını düşündüğünüz veya karşılaşabileceğimiz riskleri tespit ederek önlem alabilmemiz için bilgisini ulaştırmak istediğiniz konuları Işıklar Grubu Etik Hat’ta bildirebilirsiniz.

Işıklar Grubu Etik Hat e-posta adresine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Işıklar Grubu Etik Hat e-posta adresi: etikhat@isiklar.com.tr

Etik Hat Kullanımında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar:

 • Etik Hat aracılığıyla ileteceğiniz bilgiler; sadece etik ya da yasa ihlali ile ilgili olmalı, açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. İletmek istediğiniz konu; kişi, yer ve zaman belirtilerek ve belgeler sunularak somutlaştırılmalıdır.
 • Paylaştığınız bilgilerle ilgili olarak, KVKK kapsamındaki sorumluluğun sizlerde olduğunu önemle hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, iletileceğiniz bilgi ve belgelerde, herhangi bir sebeple üçüncü kişilerin kişisel verilerinin paylaşılması halinde; ilgili verilerin, ihlal bildirim amacınızla, sınırlı ve ölçülü bir şekilde paylaşılması gerekir.
 • Etik Hat, sadece Işıklar Holding Grubu İş Etiği Kuralları’na ya da yasal düzenlemelere uygun olmadığı düşünülen konuların iletilmesi amacını taşımaktadır. Öneri ve benzeri talepler için Şirketin diğer iletişim kanallarını kullanmanız gerekir. Bu kapsamda, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ihbar edilebilecek bazı hususlar şunlardır:
 • Bilgi koruma ve veri gizliliği
 • Çalışanlara eşit muamele edilmemesi
 • Çevre, sağlık ve güvenlik meseleleri
 • Gizli bilgilerin sızdırılması
 • Görevi ihmal ve kötüye kullanma
 • Finansal raporlama ve iç denetim meseleleri
 • Haksız ve şahsi menfaat sağlanması
 • İnsan hakları ve çalışan hakları problemleri ve/veya ihlal şüpheleri
 • İşyeri anlaşmazlıkları ve görevi kötüye kullanma
 • Yöneticilerin çalışanları özel işlerinde kullanması
 • Performans değerlendirmesinde adil olmamak
 • Tehdit ve fiziksel şiddet uygulama
 • Etik Hat başvurunuz; Işıklar Holding Etik Kurulu tarafından kısa zaman içinde incelenerek, Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayının ardından, Kurul kararı doğrultusunda uygun işlemler yapılacaktır.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Etik Hat Başvurularına ilişkin KVKK Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.